Symptomen

Angst / gevoelens van onderdrukking

Angst / gevoelens van onderdrukking


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In de volksmond wordt de term 'angst' meestal gebruikt om relatief aspecifieke symptomen te beschrijven en verwijst meestal naar een verslechtering van het psychologische welzijn. Vanuit medisch oogpunt wordt de term bijvoorbeeld ook gebruikt om een ​​fysiek waarneembare beklemming op de borst te beschrijven (gevoelens van onderdrukking).

Definitie

Angst beschrijft een innerlijk gevoel van benauwdheid, dat kan optreden in verband met zowel mentale als fysieke beperkingen. De Latijnse naam voor angst is angina, hoewel de term over het algemeen ook een vernauwing of vernauwing in het organisme beschrijft. Dit komt tot uiting in de medische namen van verschillende klinische beelden, zoals tonsillitis (angina tonsillaris), die wordt gekenmerkt door zwelling van de amandelen en een bijbehorende beklemming in de keel (zie dikke nek). Amandelontsteking wordt echter niet geassocieerd met een gevoel van angst. Dit is anders bij angina pectoris, die een beklemmend gevoel op de borst beschrijft en door de getroffenen eigenlijk als beklemmend wordt ervaren.

Symptomen

De angst zelf beschrijft een gevoel van innerlijke benauwdheid of beklemming, in principe een puur psychologische klacht. Het gevoel van onderdrukking gaat echter meestal gepaard met fysieke symptomen, die zowel het gevolg kunnen zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een klassieke aanval of vluchtreactie wanneer angst ontstaat) als de oorzaak van de onderdrukking (bijvoorbeeld angina pectoris). Lichamelijke klachten die vaak worden waargenomen in verband met angst zijn onder meer kortademigheid, snelle hartslag, hartstilstand, zweten, trillingen, misselijkheid en braken. Spierspasmen zijn ook niet ongebruikelijk bij onderdrukking.

Oorzaken van angst

De psychologische oorzaken van angst zijn net zo divers als de mogelijke triggers van angst en kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen. Ze kunnen in toenemende mate onder extreme emotionele stress worden waargenomen wanneer mensen het gevoel hebben dat ze er niet meer tegen kunnen. De meeste fobieën, zoals angst voor besloten ruimtes of hoogtevrees, kunnen ook angst veroorzaken. Gevoelens van onderdrukking zijn ook mogelijke klachten bij depressie.

Naast de psychologische factoren veroorzaken verschillende hartproblemen zoals coronaire hartziekte, myocarditis of een hartaanval een beklemmend gevoel, dat zich in de borst manifesteert. Over het algemeen wordt de tijdelijke beklemming op de borst met bijbehorende symptomen zoals hartpijn, prikken in de borst en uitstralende pijn in de rug of bovenbuik samengevat onder de naam angina pectoris, die ondanks vergelijkbare symptomen in medische zin moet worden onderscheiden van hartaandoeningen zoals een hartaanval of een ontsteking van de hartspier. De angina pectoris wordt veroorzaakt door een tijdelijke slechte bloedcirculatie in het hart. Functionele hartproblemen kunnen ook angst veroorzaken, maar zijn niet het gevolg van een organische hartafwijking. Wat de borstdruk gemeen heeft, is dat de getroffen patiënten vaak ernstige paniekaanvallen en angst voor de dood ervaren.

Beklemming op de borst en angst kunnen ook af en toe worden waargenomen in het kader van luchtwegaandoeningen zoals longembolie of pleuritis.

Diagnose van angst

Bij de diagnose moet eerst de mogelijke fysieke oorzaak van angstgevoelens worden uitgesloten. Als de patiënt lijdt aan bovengenoemde hartsymptomen en vermoed wordt van een hartaanval of een chronische hartziekte, is een lichamelijk onderzoek nodig waarbij de hartfunctie wordt gecontroleerd met een zogenaamd elektrocardiogram (ECG). Een eerste echografisch onderzoek kan ook worden uitgevoerd in acute noodsituaties. Bij bloedonderzoek kunnen vaak speciale biomarkers worden geïdentificeerd, die informatie geven over mogelijke hartproblemen. In geval van twijfel bestaat de mogelijkheid van een zogenaamde angiografie van de kransslagaders (röntgenonderzoek met voorafgaande injectie van een contrastmiddel), wat echter een aanzienlijke belasting voor het lichaam vormt en daarom alleen mag worden gebruikt als de andere diagnostische methoden niet werken.

Longembolie en pleuritis moeten worden beschouwd als verdere mogelijke fysieke oorzaken van angst bij aanwezigheid van pijn op de borst. Een longembolie is vaak zichtbaar wanneer een ECG wordt gemaakt. In geval van twijfel is het laatste bewijs een computertomografie met versterkte contrastversterking van de longen. In het beste geval kan pleuritis op de borst worden bepaald door naar de borst, de typische pijnsymptomen en een bloedtest in het laboratorium te luisteren, maar de diagnose kan ook aanzienlijk moeilijker zijn. In dergelijke gevallen levert een echografisch onderzoek vaak belangrijke aanvullende diagnostische informatie op.

Als alle mogelijke fysieke triggers van de angst worden uitgesloten, kan een psychologische oorzaak van de klachten worden aangenomen en wordt een diepgaand medisch onderzoek aanbevolen om mogelijke voorheen onbekende fobieën, depressie, hartneurose of andere psychologische klachten van de getroffenen te achterhalen en vervolgens gerichte therapie te kunnen bieden.

Behandeling

Als de angst wordt veroorzaakt door een ademhalings- of hartaandoening, is de therapie in eerste instantie puur gericht op de lichamelijke klachten. Het is niet ongebruikelijk om hier snel te handelen, omdat bijvoorbeeld zowel longembolie als een hartaanval potentieel levensbedreigende gebeurtenissen zijn die dringend door een spoedarts moeten worden behandeld.

Als de angst het gevolg is van chronische hartaandoeningen zoals coronaire hartziekte, wordt gewoonlijk voorzien in langdurige behandeling op basis van het voorschrijven van geneesmiddelen om de bloedstolling te remmen en om het cholesterol en de bloeddruk te verlagen. Dit is bedoeld om verdere arteriële verkalking in het gebied van de kransslagaders en acute hartproblemen te voorkomen. Bij twijfel kan ook chirurgische ingreep nodig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een bypassoperatie of het plaatsen van een stent. Door de hartfunctie grotendeels te normaliseren, kan ook een gevoel van onderdrukking worden bereikt.

In het geval van angst gebaseerd op een psychologische oorzaak zoals een fobie, is er psychotherapeutische behandeling beschikbaar, die naast het verhelpen van de directe oorzaken van angstgevoelens ook leerstrategieën kan bevatten om met de angst om te gaan. Zo staan ​​speciale ademhalingstechnieken en autogene training bekend om hun positieve effecten bij acute angst. Zogenaamde cognitieve gedragstherapie biedt ook een veelbelovende behandelingsoptie voor fobieën. Als de angst het gevolg is van depressie, kan de psychotherapeutische behandeling soms veel moeilijker zijn. Psychofarmaca worden hier ook steeds vaker gebruikt om depressie succesvol te overwinnen.

Naturopathie voor gevoelens van angst

Naturopathie biedt met name veelbelovende benaderingen om psychische angst te verlichten, maar ook in verband met functionele hartproblemen. Om acute gevoelens van angst te bestrijden worden bijvoorbeeld aconiet, maretak, citroenmelisse, valeriaan en sint-janskruid gebruikt in de kruidengeneeskunde. Een ander gebruik van natuurgeneeskundige behandeling voor angst is het gebruik van Bachbloesems. Op homeopathische basis wordt Aconitum voornamelijk gebruikt tegen de psychisch gerelateerde klachten, Tabacum heeft zich bewezen tegen angina pectoris. Uit de Schüssler-zouttherapie worden de Schüssler-zouten nr. 6 (kaliumsulfuricum) en nr. 7 (magnesiumfosforicum) voornamelijk gebruikt om angst te bestrijden in het kader van functionele hartproblemen. Ook medische massages en acupunctuur zouden hier een positief effect moeten hebben.

Al met al bieden de verschillende natuurgeneeskundige procedures goede mogelijkheden voor begeleid gebruik in het kader van psychotherapie of de behandeling van de fysieke oorzaken van angst. In veel gevallen kunnen ze deze echter niet vervangen, maar vormen ze eerder een nuttige aanvulling. (fp)

Auteur en broninformatie

Deze tekst komt overeen met de eisen van de medische literatuur, medische richtlijnen en lopende onderzoeken en is gecontroleerd door artsen.

Dipl. Geogr. Fabian Peters, Barbara Schindewolf-Lensch

Zwellen:

  • Ulrich Voderholzer; Fritz Hohagen: therapie van psychische aandoeningen, Urban & Fischer, 2018
  • Achim Eckert: The Tao of Acupressure and Acupuncture, Thieme, 2005
  • Reinhold Saldow: "Like a New Life", in: Deutsche Heilpraktiker-Zeitschrift, Volume 10 Nummer 1, 2015
  • Working Group of the Scientific Medical Societies (AWMF) e.V .: www.awmf.org (geraadpleegd: 14.08.2019), angststoornissen: registratienummer 051 - 028
  • David Casteleijn et al.: "Een naturalistische studie van kruidengeneeskunde voor zelfgerapporteerde depressie en / of angst een protocol", in: Integrative Medicine Research, Volume 8 Issue 2, 2019, sciencedirect.com


Video: Kwetsbaarheid, angst, onzekerheid en onderdrukking (Oktober 2022).