Nieuws

Ademhalingsbescherming waarschuwt: klimaatverandering verhoogt longziekten


Longpatiënten zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering

Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat klimaatverandering de menselijke gezondheid bedreigt. Patiënten met longaandoeningen zijn bijzonder vatbaar voor directe en indirecte effecten van klimaatverandering. Dit wordt nu gemeld door de Duitse Ademhalingsbond.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft eerder dit jaar een lijst met de top tien van wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid vrijgegeven. Opwarming van de aarde wordt ook vermeld. De Duitse Ademhalingsbond e. V. meldt nu dat longpatiënten bijzonder vatbaar zijn voor directe en indirecte effecten van klimaatverandering.

Verband tussen stijgende temperaturen en hogere sterfte

Zoals de Duitse Respiratoire Liga schrijft in een mededeling van de wetenschappelijke informatiedienst idw, kan klimaatverandering worden gevoeld met de huidige meting van nationale en internationale warmterecords. Deze ontwikkelingen zijn een alarmsignaal voor patiënten met longziekte, omdat veel onderzoeken hebben aangetoond dat ze bijzonder gevoelig zijn voor directe en indirecte effecten van klimaatverandering.

Talrijke epidemiologische studies hebben een verband aangetoond tussen stijgende temperaturen en hogere sterfte. Dit geldt met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen (opwarming van 1 graad leidt tot een stijging van 3,6 procent van de sterfte door longziekten in Europa en tot 6,4 procent voor senioren).

Volgens de experts hebben veel schadelijke effecten van klimaatverandering een effect op de longen en verhogen ze vooral de klinische en functionele achteruitgang van reeds bestaande cardiorespiratoire aandoeningen. Daarom kunnen de longen worden gezien als een portaalorgaan voor de effecten van klimaatverandering.

80.000 voortijdige sterfgevallen toegeschreven aan fijn stof

Ontwikkelingen met directe gevolgen voor de gezondheid zijn onder meer extremere hittegolven, langere droogteperiodes (droogte), in stedelijke gebieden (stedelijk hitte-eiland) gecombineerd met luchtverontreiniging door uitlaatgassen (industrie, landbouw, verkeer). Volgens het Air Report 2016 worden ongeveer 80.000 vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan vervuiling door fijn stof.

Vooral chronisch zieke mensen voelen de effecten van een temperatuurstijging. Een temperatuurstijging van ongeveer tien graden verhoogt de ziekenhuisopnames met ongeveer vijf procent. Het effect is sterker in koudere gebieden dan in al warme streken, zoals Texas. Dit spreekt voor verschillende aanpassingen aan veranderende omgevingen.

Volgens de Respiratory League moeten de toenemende verstedelijking en demografische veranderingen in de context van klimaatverandering kritisch worden bekeken, aangezien stedelijke gebieden meer worden blootgesteld aan zowel opwarming (stedelijk hitte-eiland) als lokale luchtverontreiniging op de hoofdwegen (ongeveer 370.000 mensen in Duitsland getroffen) is. In Berlijn zijn de temperaturen in het stadscentrum tot acht graden hoger dan in de omgeving.

Meer onderzoek nodig

Zoals Prof. Dr. Christan Witt van de Charité - Universitätsmedizin Berlin legt uit dat het onderzoek aan de Charité het effect onderzoekt van ultramoderne ziekenhuiskamers met airconditioning op het herstel van gehospitaliseerde patiënten in warme fasen. Volgens de informatie suggereren de eerste resultaten een snellere mobilisatie van patiënten in de geklimatiseerde ziekenhuiskamers. In de toekomst zal meer onderzoek nodig zijn om kwetsbare groepen te identificeren en opties voor aanpassingsstrategieën te ontwikkelen. Dit geldt ook voor een mogelijke aan het klimaat aangepaste medicamenteuze behandeling. (advertentie)

Auteur en broninformatie

Deze tekst komt overeen met de specificaties van de medische literatuur, medische richtlijnen en lopende onderzoeken en is gecontroleerd door artsen.Video: Beter zorgen voor wie niet meer beter wordt: het palliatief debat (November 2021).