Nieuws

Studie: verspreiding van Alzheimer vergelijkbaar met een infectie

Studie: verspreiding van Alzheimer vergelijkbaar met een infectie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Alzheimer-eiwitten verspreiden zich als infecties in de hersenen

Steeds meer mensen ontwikkelen de ziekte van Alzheimer in de loop van hun leven, en hoewel de oorzaken van de ziekte nog niet volledig zijn opgehelderd, worden bepaalde eiwitafzettingen in de hersenen als een sleutelfactor beschouwd. Een onderzoeksteam van de Ludwig Maximilian Universiteit van München (LMU) heeft de verspreiding van deze eiwitten in de hersenen nu gedetailleerder onderzocht en ontdekt dat patronen te zien zijn die vergelijkbaar zijn met die van een infectie.

"In de loop van de ziekte van Alzheimer met progressieve mentale achteruitgang hopen zich verkeerd gevouwen amyloïde- en tau-eiwitten op in de hersenen", leggen de onderzoekers uit in een persbericht van de LMU over de studieresultaten. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de tau-eiwitten zich als een infectie kennelijk in verbonden neuronale netwerken verspreiden. De studieresultaten zijn gepubliceerd in het vakblad "Nature"

44 miljoen mensen met Alzheimer wereldwijd

"Alzheimerdementie (AD) is een van de meest voorkomende ziekten van het centrale zenuwstelsel en is de belangrijkste oorzaak van dementie op oudere leeftijd", meldt het onderzoeksteam. Wereldwijd worden naar schatting 44 miljoen mensen getroffen. De ziekte wordt gekenmerkt door geheugen- en oriëntatiestoornissen, spraakstoornissen, verminderd denken en beoordelen en persoonlijkheidsveranderingen. In het vergevorderde stadium kunnen de getroffenen hun dagelijkse leven niet meer zelfstandig aan.

Afzetting van verkeerd gevouwen eiwitten

In de loop van de ziekte worden de zenuwcellen en de contactpunten tussen de neuronen, de synapsen, steeds meer vernietigd, leggen de onderzoekers uit. Volgens de huidige stand van kennis begint de ziekte van Alzheimer met de afzetting van bèta-amyloïde eiwitten in de hersenen (als zogenaamde plaques), die zich buiten de zenuwcellen ophopen. Kort daarna was er een opeenhoping van de tau-eiwitten in de zenuwcellen in de hersenen, wat blijkbaar cruciaal is voor de progressie van dementie.

Verdeling van tau-eiwitten onderzocht

"Hoe sterker de tau-pathologie, hoe duidelijker de klinische symptomen van de patiënt zijn," meldt Dr. Nicolai Franzmeier van het Institute for Stroke and Dementia Research in het LMU-persbericht. Het onderzoeksteam rond de groepsleider professor Michael Ewers en de eerste auteur van de studie, Dr. Franzmeier heeft daarom beeldvormende technieken gebruikt om de distributie van tau-eiwitten in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer te onderzoeken.

Onderzoek met speciale beeldvormingsmethoden

De verdeling van de tau-eiwitten uit twee monsters, elk met ongeveer 50 Alzheimerpatiënten, werd onderzocht met behulp van de geavanceerde beeldvormingsmethode die bekend staat als tau-PET. De veranderingen in hun hersenen werden gedurende een periode van één tot twee jaar gevolgd met behulp van een tau-PET-onderzoek. Aan het begin van de studie werden de hersenen ook onderzocht met behulp van functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) om de functionele koppeling van zenuwcellen of hersengebieden te bepalen.

Verspreid door gekoppelde zenuwcellen

"Met deze longitudinale gegevens hebben we geanalyseerd of de verspreiding van de tau-eiwitten kan worden voorspeld met behulp van de topologie van functionele hersennetwerken", meldt Dr. Nicolai Franzmeier. In feite verspreidde de tau-pathologie zich in de loop van de ziekte voornamelijk langs onderling verbonden hersenregio's. De verspreiding vindt plaats via onderling verbonden zenuwcellen en het tau-eiwit wordt bij de synapsen doorgegeven aan andere neuronen. Dit doet denken aan een infectieziekte of de verspreiding van een infectie.

Kunnen individuele voorspellingen worden gedaan over het verloop van de ziekte?

Het functionele netwerken van de hersenregio's staat centraal in mentale prestaties en de voorspelling van de verspreiding van tau-eiwitten in deze netwerken zou ook belangrijk kunnen zijn voor het voorspellen van de toekomstige achteruitgang van mentale prestaties, voegt professor Ewers toe. Op de lange termijn hopen de onderzoekers dat ze op basis van hun bevindingen individuele voorspellingen kunnen doen over de verspreiding van de tau-pathologie en zo het verloop van de ziekte van Alzheimer voor de betrokkene beter kunnen voorspellen. (fp)

Auteur en broninformatie

Deze tekst komt overeen met de eisen van de medische literatuur, medische richtlijnen en lopende onderzoeken en is gecontroleerd door artsen.

Dipl. Geogr. Fabian Peters

Zwellen:

  • Nicolai Franzmeier, Julia Neitzel, Anna Rubinski, Ruben Smith, Olof Strandberg, Rik Ossenkoppele, Oskar Hansson, Michael Ewers: Functionele hersenarchitectuur wordt geassocieerd met de snelheid van tau-accumulatie bij de ziekte van Alzheimer; in: Nature (gepubliceerd op 17-01-2020), nature.com
  • Klinik Universiteit van München: infectieuze eiwitten bij de ziekte van Alzheimer (17 januari 2020), Klinikum.uni-muenchen.deVideo: Wilco en Sharon. Onvergetelijke Herinneringen (Februari 2023).