Nieuws

Verband tussen narcisme en rechts-populisme aan het licht gebracht

Verband tussen narcisme en rechts-populisme aan het licht gebracht


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sommige narcisten zijn vatbaarder voor extreemrechtse populistische neigingen

In een nieuwe studie werd een verband tussen narcistische persoonlijkheid en rechts-populisme blootgelegd. Volgens de onderzoekers steunt een bepaalde vorm van narcisme de rechtsextremistische partijen.

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is een 'diepgaande persoonlijkheidsstoornis met een gebrek aan zelfrespect en een sterke gevoeligheid voor kritiek. Deze kenmerken wisselen af ​​met een opvallende zelfbewondering en overdreven ijdelheid en een overdreven zelfvertrouwen naar buiten toe ', legt de vereniging Pro Psychotherapie e.V. uit op het portaal therapie.de. Een onderzoek heeft nu een verband blootgelegd tussen narcisme en rechts-populisme.

Psychologische componenten kunnen een cruciale rol spelen

In veel Europese landen, waaronder Duitsland, zijn de rechtspopulistische rechtse partijen de afgelopen jaren erg populair geweest. Volgens een verklaring van de Johannes Gutenberg Universiteit Mainz laat een nieuwe studie zien dat dit niet alleen te wijten is aan de huidige ontwikkelingen zoals de zogenaamde vluchtelingencrisis, maar dat een deel van het electoraat vanwege zijn persoonlijkheidsstructuur meer vatbaar is voor rechts-populistische neigingen.

Op deze manier kunnen psychologische componenten ook een beslissende rol spelen in politieke attitudes en stembeslissingen. 'We hebben ontdekt dat een bepaalde vorm van narcisme, die gepaard gaat met buitenlandse devaluatie, eerder rechtsextremistische partijen ondersteunt', legt Dr. Carl Berning, Instituut voor Politicologie aan de Johannes Gutenberg Universiteit Mainz (JGU).

Samen met Dr. Sabrina Mayer van de Universiteit van Duisburg-Essen en Dr. David Johann van de Universiteit van Zürich (Zwitserland) onderzocht de effecten van Berning op narcisme.

Hun resultaten zijn gepubliceerd in het "European Journal of Personality".

Autoritaire attitudes en vreemdelingenhaat

Uit het onderzoek blijkt dat kiezers met een hoge mate van narcistische rivaliteit als persoonlijkheidskenmerk, dat wil zeggen anderen die devalueren om zichzelf te verbeteren, de neiging hebben om te stemmen voor rechtse populistische partijen.

Volgens de onderzoekers heeft narcisme geen directe invloed op het stemgedrag, maar op attitudes. Dat wil zeggen, narcisme verandert de houding en deze beïnvloeden dan de voorkeur voor rechtse populisten. De wetenschappelijke analyse vindt daarentegen geen significant verband tussen een toegenomen behoefte aan persoonlijkheid na bewondering en de keuze van rechtse radicale partijen.

Wat betreft de resultaten merkte de wetenschapper op dat bij eerder verkiezingsonderzoek onvoldoende rekening werd gehouden met de persoonlijkheid van de kiezers. Want hoewel centrale aspecten van narcisme en sleutelelementen van extreemrechtse partijen vergelijkbaar zijn, zoals de zoektocht naar superioriteit, is de relatie tussen narcisme en steun voor rechts-radicale populistische partijen nog niet geanalyseerd.

De auteur stelt voor om hiermee in toekomstige studies rekening te houden. 'We weten dat xenofobie de neiging naar rechtse populistische ideologieën vergroot, maar de houding komt niet uit een vacuüm, maar er zijn mensen die dat wel doen vanwege hun persoonlijkheidsstructuur', zei Berning.

Het is daarom belangrijk om er rekening mee te houden dat de individuele persoonlijkheid een verkiezingsbesluit kan verklaren buiten de sociaal-demografische omstandigheden.

Twee dimensies van narcistische attitudes

Mayer, Berning en Johann onderzochten narcisme als een multidimensionaal construct voor hun studie. Sinds enkele jaren maakt de psychologie onderscheid tussen twee dimensies van narcistische attitudes:

Narcisme met een toegenomen behoefte aan bewondering of zelfbewondering enerzijds en narcistische rivaliteit of devaluatie anderzijds.

Volgens de informatie kunnen narcistische persoonlijkheden die bewondering eisen, charismatisch zijn en zich verdringen. Narcistische rivaliteit daarentegen devalueert anderen om zich superieur te voelen en gaat vaak gepaard met agressief, vijandig en egoïstisch gedrag.

Voor de enquête hadden de onderzoekers toegang tot representatieve gegevens van het GESIS-panel met ongeveer 2800 proefpersonen. Op de vraag op welke partij ze zouden stemmen als er komende zondag verkiezingen zijn, zei in totaal 12,7 procent van de respondenten ten tijde van de peiling in het najaar van 2016 dat ze zouden stemmen voor het alternatief voor Duitsland (AfD).

Om narcistische persoonlijkheidskenmerken te bepalen, werd de deelnemers gevraagd om bepaalde uitspraken te classificeren, bijvoorbeeld 'Ik krijg grote kracht uit de wetenschap dat ik een heel bijzonder persoon ben' of 'Ik wil dat mijn rivalen verliezen'. (advertentie)

Auteur en broninformatie

Deze tekst komt overeen met de eisen van de medische literatuur, medische richtlijnen en lopende onderzoeken en is gecontroleerd door artsen.

Zwellen:

  • Johannes Gutenberg University Mainz: verband tussen narcistische persoonlijkheid en rechts-populisme aan het licht gebracht (toegankelijk: 11 maart 2020), Johannes Gutenberg University Mainz
  • Sabrina J. Mayer, Carl C. Berning, David Johann: de twee dimensies van narcistische persoonlijkheid en steun voor radicaal rechts: de rol van rechts-autoritarisme, oriëntatie op sociale dominantie en anti-immigrantengevoel; in: European Journal of Personality, (gepubliceerd: 09.01.2020), European Journal of Personality
  • Pro Psychotherapie e.V.: Narcissism, (geraadpleegd: 11 maart 2020), therapie.de


Video: 500 Jaar Geschiedenis deel 1 - Maarten van Rossem (Februari 2023).